Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 21 grudnia 2020 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad: 
  1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok. 
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Harcerskiej nr 21. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok z autopoprawką Burmistrza. 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata  2021-2035. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia uchwały przed rozpoczęciem zapowiadanych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 
  9. Zamknięcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
  
  
                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                     w Lubniewicach 
                                                                                /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (17 grudnia 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 grudnia 2020, 12:24:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 730