Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 9 listopada 2020 r. o godz. 14.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie 4

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok. 
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Lubniewice. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2021. 
 9. Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Lubniewicach. 
 10. Analiza oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza Lubniewic, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy Lubniewice, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających w imieniu burmistrza decyzje administracyjne. 
 11. Informacja dotycząca działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice w okresie od stycznia do października 2020 r. 
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       w Lubniewicach
                                                                                /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (5 listopada 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 listopada 2020, 13:01:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 710