Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 22 czerwca 2020 r. o godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury "Pod Morwą" w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51B Porządek obrad: Sprawy

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Lubniewice oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca w roku 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie gminy Lubniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2020-2035.
 8. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubniewic.
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic:
 • przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia,
 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lubniewic za rok 2019,
 • przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii  o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r,
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.
    11. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
    12. Sprawy różne.
    13. Zakończenie obrad.


                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                            w Lubniewicach
                                                                      /-/ Tomasz Janiszewski


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (17 czerwca 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 czerwca 2020, 14:33:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 914