Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 25 czerwca 2012 r. o godz. 16.00 w Ratuszu odbędzie się wspólne posiedzenie komisji

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 25 czerwca 2012 r. o godz. 16.00 w Ratuszu  odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
- Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystyczno-wczasowego,
- Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach,
- Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
- Informacja na temat realizacji zadań  zgłoszonych przez sołectwa Gminy Lubniewice,
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych,  zakładów usługowych  i gastronomicznych na terenie miasta i gminy Lubniewice,
- Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Leśną i ul. Gorzowską w Lubniewicach,
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad udzielania bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny,
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 
 
                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                            /_/ Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (22 czerwca 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (22 czerwca 2012, 12:23:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3235