Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 30 września 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.
 3. Informacja z działalności Biblioteki.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubniewice na lata 2017-2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Lubniewice w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12.
 10. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2020 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                          w Lubniewicach
                                                                     /-/ Tomasz Janiszewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (26 września 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 września 2019, 09:15:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (26 września 2019, 13:37:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 959