Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 24 lipca 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Lubniewicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wojewódzkiego Komendanta Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
 10. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                      w Lubniewicach
                                                                    /-/ Edward Białek

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (19 lipca 2019)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (19 lipca 2019, 12:08:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 831