Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 20 maja 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży działki 902/1.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie skargi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso.
 8. Sprawozdanie z przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych.
 9. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego GOK.
 10. Sprawozdanie z działalności merytorycznej GOK.
 11. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.
 12. Sprawozdanie z działalności MGOPS.
 13. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej MY.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 15. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                        Przewodniczący
                                                           Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                      /-/ Edward Białek

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (16 maja 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (16 maja 2019, 13:16:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 791