Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 4 lutego 2019 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035.
 4. uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XLVI/338/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
 10. Prezentacja rocznego planu pracy Komisji ds. Planowania i Budżetu.
 11. Prezentacja rocznego planu pracy Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.
 12. Prezentacja rocznego planu pracy Komisji ds. Rolnictwa, Przemysłu i Handlu.
 13. Prezentacja rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 14. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.
 
                                                                                  Przewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej w Lubniewicach
    
                                                                               (-) Edward Białek
 

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (29 stycznia 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 stycznia 2019, 15:18:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 824