Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 17 grudnia 2018 r. o godz. 14.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2035.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na  rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2019-2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazw ulic w miejscowości Lubniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2019.
 10. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                                              Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                            (-) Edward Białek

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (14 grudnia 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 grudnia 2018, 14:13:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808