Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 15 października 2018 r. o godz. 15.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
 3. Informacja z działalności Stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice.
 5. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi sulęcińskiemu w 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu mienia komunalnego na grunty stanowiące własność osób fizycznych (dz. nr 770/3 – ul. Spacerowa na dz. nr 596/8 – ul. Spokojna).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 752 – ul. Spacerowa). 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 452 – wiata magazynowa Biedronka).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 394/1 – ogródek Xenia).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Lubniewicach (dotychczasowy najemca - mieszkanie komunalne ul. Jana Pawła II 49/2).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Lubniewicach (dz. nr 972/10).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową (część dz. nr 452 – służebność przejazdu i przechodu - Biedronka).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Lubniewicach (dotychczasowy najemca mieszkanie komunalne Osiedle Świerczów  2/3/5).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Sobieraju (mieszkanie komunalne Sobieraj  1/4).
 18. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie gminy.
 19. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice za rok 2018.
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 21. Informacja Przewodniczącej Rady o analizie oświadczeń majątkowych Radnych za 2017 rok.
 22. Informacja Burmistrza Lubniewic o analizie oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
 23. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 24. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie kadencji 2014-2018.
 25. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach w kadencji 2014-2018.
 26. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Sosnowska (10 października 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 października 2018, 15:10:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (10 października 2018, 15:51:45)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 906