Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 20 sierpnia 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro


Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2018-2021 z  perspektywą na lata 2022-2025”.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie sprostowania uchwały  Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXX/237/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w Lubniewicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Lubniewice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLI/305/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach  z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Lubniewice na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 9. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
 10. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.
 
 
                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                      (-) Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (16 sierpnia 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (16 sierpnia 2018, 09:29:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 858