Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 13.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.


Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Sprawozdanie z działalności  GOK za 2017 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach za 2017r.
 4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017r.
 5. Sprawozdanie z przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2017 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Lubniewice na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały o zasadach naboru wniosku na finansowanie zadania pod nazwą „Ratownictwo na obszarach wodnych na terenie Gminy Lubniewice”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy  oraz szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Lubniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2030.
 12. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami.
 13. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (18 kwietnia 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (18 kwietnia 2018, 12:21:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 866