Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 8 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach  informuje,  że w dniu 08 lutego 2018r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
                                                              
W programie porządku obrad:
 1. Sprawy regulaminowe:
 2. Informacja na temat funkcjonowania boiska sportowego w Lubniewicach.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lubniewice dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach - kościół parafialny w Lubniewicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Lubniewice dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach - kościół filialny p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Jarnatowie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubniewice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy  Lubniewice na lata 2018 -2030.
 11. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach za 2017r.
 12. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.-podjęcie uchwały.
 13. Plan Pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2018r.- podjęcie uchwały.
 14. Zapoznanie się z planami komisji stałych.
 15. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.
 
                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                            (-) Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (5 lutego 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 lutego 2018, 08:33:23)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 853