Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

UCHWAŁA  Nr  XV/99 /2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
 z dnia 26 stycznia 2012 r.
 


 
W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2012
 
 
Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały - DO POBRANIA (84kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (23 lutego 2012)
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 lutego 2012, 08:42:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2189