Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 7 sierpnia 2017 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 07 sierpnia 2017r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
 
Tematyka posiedzenia:
 
 1. Sprawy regulaminowe
 2. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubniewice na lata 2017 - 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac  konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie  komunalne (dz. Nr 28/5).   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie   komunalne (dz. Nr 577/).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lubniewice w  nieruchomości  stanowiącej współwłasność (dz. Nr ew. 985). 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na mienie komunalne.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie  komunalne,  położonych w Lubniewicach (lokale mieszkalne Os. Świerczów). 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Lubniewicach (lokal mieszkalny w Rogach).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  WPF na lata 2017-2030.
 15. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (2 sierpnia 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 sierpnia 2017, 14:41:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 826