Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 5 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 05 czerwca 2017 r.  o godz. 16.00 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
Porządek obrad:
 
1. Sprawy regulaminowe:
2. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystycznego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu przy Zespole Szkół Samorządowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Honorowego Obywatelstwa Gminy Lubniewice
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lubniewice”
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016. 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i udzielenie absolutorium burmistrzowi Lubniewic:
a) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania burmistrza  Lubniewic z wykonania budżetu za 2016 r.
b) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie  udzielenia burmistrzowi Lubniewic absolutorium z wykonania budżetu za 2016r.,
c) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RM w  Lubniewicach o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2016r.,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy  za 2016 r.
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lubniewic  absolutorium z wykonania budżetu za 2016r.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  WPF na lata 2017-2030.
10. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
 
 
                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                              Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (31 maja 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (31 maja 2017, 14:16:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 950