Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 25 października 2016 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 25 października 2016r.  2016r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51
w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
 
 1. Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach.
 2. Analiza działalności GOK i świetlic wiejskich.
 3. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice.
 4. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Lubniewice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubniewice na lata 2016-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych  w rejonie Jeziora Lubiąż.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (dz. 995/20, 995/21, 995/23).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Sobieraj dz. 1/29)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia Powiatowi Międzyrzeckiemu zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem Raźniej” w Skwierzynie miejsc dla osób wymagających opieki z terenu Gminy Lubniewice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia Gminie Lubniewice zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubniewicach miejsc dla osób wymagających opieki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 15. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych.
 16. Zakończenie posiedzenia.

                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                             w Lubniewicach
                                                                            Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (14 października 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 października 2016, 13:21:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 820