Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 16 sierpnia 2016 r. o godz. 15.45 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 16 sierpnia 2016r. o godz. 15.45 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 

Porządek obrad:
  1. Sprawy regulaminowe:
  2. Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu użytkowania boiska sportowego w L-cach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubniewice.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne położonej w Lubniewicach, dotychczasowemu najemcy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz wyrażenia zgody na poniesienie kosztów związanych z odpłatną służebnością drogową dotyczącą tej nieruchomości.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2016-2028.
  9. Interpelacje, zapytania, sprawy rożne.
  10. Zakończenie posiedzenia.
 
 
 
                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                        Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (10 sierpnia 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 sierpnia 2016, 13:10:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 932