Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 28 czerwca 2016 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 28 czerwca 2016r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
 
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja na temat przygotowania gminy do sezonu turystycznego.  
 3. Podjęcie uchwały  w sprawie regulaminu korzystania z miejsca wykorzystanego do kąpieli w Gminie Lubniewice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubniewice”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen za wywóz nieczystości płynnych obowiązujących na terenie Gminy Lubniewice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z jeziora.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości L-ce (działka nr ew. 745/4). 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości L-ce (działka nr ew. 128).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy L-ce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
 11. Interpelacje i zapytania, sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.
 
 
                                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                         Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (24 czerwca 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 czerwca 2016, 13:51:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864