Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 19 października 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 19października 2015r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
 
Tematyka posiedzenia:
 
  1. Informacja o działalności GOK i świetlic wiejskich.
  2. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki.
  3. Informacja dotycząca analizy oświadczeń Majątkowych za 2014r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Hali Sportowej w Lubniewicach;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne, położonych w Lubniewicach - Osiedle Świerczów (działki o nr: 1029/8, 1029/9,1029/10- po ogródkach pracowniczych, przy drodze gruntowej prowadzącej od Osiedla do drogi wojewódzkiej nr 136, odcinek: Lubniewice-Glisno);
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego - działki o nr: 124,127,143 obręb Rogi.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.
 
 
 
                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                         Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (15 października 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 października 2015, 08:08:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 950