Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 14 września 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 14 września 2015r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
 
Tematyka posiedzenia:
 
 1. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie gminy.
 2. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubniewice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia zakazów na działce o nr ewid. 308/5 zlokalizowanej na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Lubniewsko”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 24/1) stanowiącej mienie komunalne położonej w Jarnatowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 24/2) stanowiącej mienie komunalne położonej w Jarnatowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne  (dz. nr 61/5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne  (obręb Jarnatów).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne  (obręb Rogi).
 12. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
 13. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.
 
 
                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                         Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (10 września 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 września 2015, 15:01:01)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (14 września 2015, 08:22:33)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1069