Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się 8 czerwca 2015 r. o godz. 15.30 w Ratuszu - sala narad II piętro

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubniewicach informuje, że w dniu 08 czerwca 2015r. o godz. 15.30 w Ratuszu  - sala narad (II piętro) przy ulicy Jana Pawła II nr 51 w Lubniewicach, odbędzie  się  wspólne  posiedzenie komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz zabezpieczenie sezonu turystycznego.
 2. Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu turystycznego.
 3. Sprawozdanie z udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowych w 2014 roku.
 4. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli na plaży miejskiej w Lubniewicach.
 5. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z jeziora Lubiąż w Lubniewicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia badań naukowych na głazie narzutowym chronionym jako pomnik przyrody pn. „Sobierajski Kamień”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa ( Sobieraj - działka nr 1/23).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Jarnatów - działka nr 3/26).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Lubniewice - działka nr 245).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej  własność Skarbu Państwa (Lubniewice - działka nr 247).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 26  marca 2015 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę L-ce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
 16. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lubniewic
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.    
 18. Interpelacje, zapytania, sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.
 
 
 
                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                           Katarzyna Sowa

metryczka


Wytworzył: Stanisława Żuk (2 czerwca 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 czerwca 2015, 08:53:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1163