Zakład Gospodarki Komunalnej sprzeda w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż autobusu marki Volvo B9M

Zakład Gospodarki  Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20 sprzeda w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego ofertowego  pojazd  marki:
 
AUTOBUS Volvo B9M  16.0t
rok prod.:  1991
Wersja: 310 M
pojemność / moc silnika 9600 ccm / 180kW (245km)
 
cena wywoławcza: 25.900 zł
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2013 r. o godz. 9.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie ofert z ceną w zamkniętej kopercie nie później niż do godz. 9.00 w dniu przetargu.
 
Oferta powinna zawierać:
– imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna,
– oferowaną cenę i sposób zapłaty.
 
Przetarg odbędzie się w biurze Zakładu w Lubniewicach przy  ul. Strzeleckiej 20.
Oględziny codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 na terenie Zakładu przy ul. Strzeleckiej 20 w Lubniewicach, tel. 95 755 76 21.
 
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta przy tej samej cenie przetargowej lub unieważnienie przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyny.
 
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia.

metryczka


Wytworzył: Mirosław Pluta (24 kwietnia 2013)
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 kwietnia 2013, 09:40:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2694