Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż samochodu marki Chevrolet Custom Deluxe

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: Chevrolet,
Model pojazdu: Custom Deluxe,
Wersja: 30
Rodzaj pojazdu: samochód specjalny,
Nr rejestracyjny: FSU S421,
Rok produkcji: 1985,
Nr identyfikacyjny (VIN): 1GBJK33M3FS120696,
Data pierwszej rejestracji: 03.04.1985 r. (w Polsce: 30.01.2006 r.),
Data ważności badania technicznego: 28.06.2020 r.,
Okres eksploatacji pojazdu: 420 miesięcy,
Charakter wykorzystania: pojazd uprzywilejowany,
Dopuszczalna masa całkowita: 4540 kg,
Pojemność / moc silnika: 5025 cm3 / 119kW (162KM),
Wskazanie drogomierza: 35.809 km,
Rodzaj kabiny: furgon kontenerowy,
Rodzaj kabiny: podwójna,
Jednostka napędowa: z zapłonem iskrowym,
Liczba cylindrów / układ cylindrów: 8 / widlasty,
Kolor powłoki lakierowej: czerwony 2-warstwowy typu uni,
Liczba osi / Rodzaj napędu / Rodzaj skrzyni biegów: 2 / 4x4 / automatyczna,
Ogumienie:
- przednie lewe: COOPER DISCOVEREA M+S 215/85 R16, zużycie 80%,
- przednie prawe: COOPER DISCOVEREA M+S 215/85 R16, zużycie 80%,
- tylne LZ: COOPER DISCOVEREA M+S 215/85 R16, zużycie 80%,
- tylne LW: COOPER DISCOVEREA M+S 215/85 R16, zużycie 80%,
- tylne PZ: COOPER DISCOVEREA M+S 215/85 R16, zużycie 80%,
- tylne PW: COOPER DISCOVEREA M+S 215/85 R16, zużycie 80%,
 
Wyposażenie standardowe:
- Hak holowniczy,
- Instalacja elektryczna dodatkowego ładowania z agregatu,
- wspomaganie układu kierowniczego,
- wyciągarka z przodu.
 
Stan techniczny pojazdu:

SILNIK: pracuje równomiernie w pełnym zakresie obrotów. Układ wydechowy pordzewiały. Brak informacji dotyczących wymiany wszystkich płynów eksploatacyjnych. Pojazd rzadko używany, z niewielkim rocznym przebiegiem.
PODWOZIE: bez uwag, zużycie stosowne do lat eksploatacji.
NADWOZIE: Błotnik przedni prawy wygnieciony, drzwi przednie 4 szt. posiadają ogniska korozji w dolnej części – wymagają naprawy. Powłoka lakierowa porysowana.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA: Akumulator wymaga wymiany z uwagi na niską moc rozruchową. W przypadku sprzedaży pojazdu poza branżę strażacką należy usunąć elementy pojazdu uprzywilejowanego.
OGUMIENIE: wiek opon wskazuje na używanie ich ponad 10 lat. Powinny być wymienione na nowy komplet.
WYPOSAŻENIE: kompletne. Poszycie tapicerki tylnej kanapy z drobnymi przecięciami.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, przy ul. Jana Pawła II 51 – sala ślubów pokój nr 1 na parterze.
 
Cena wywoławcza auta: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Samochód znajduję się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach przy ul. Strzeleckiej 20 i można go oglądać w dni robocze w terminie od 08.05.2020 r. do 19.05.2020 r. od godziny 7.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem ZGK – Panem Mirosławem Plutą, tel. 607 448 913.

Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w kwocie 2.500,00 zł należy wpłacić na konto bankowe nr: 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice z dopiskiem CHEVROLET, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19.05.2020 do godziny 9.30 wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedkładają dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl


Dokumentacja zdjęciowa:

1

2

3

4

5

6

---------------------------------------------

PROTOKÓŁ ze sprzedaży (447kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (8 maja 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 maja 2020, 11:40:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (27 maja 2020, 07:47:13)
Zmieniono: Protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1552