Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach ogłasza II przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż zamiatarki ZS-13

OGŁOSZENIE
z dnia 13 lutego 2019 r.

Kierownik Zakładu Gospodarki w Lubniewicach
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony licytacyjny
 
na sprzedaż Zamiatarki ZS-13
 
Przedmiotem sprzedaży jest Zamiatarka ZS-13 z kabiną jednoosobową, produkcja polska, rok produkcji oszacowano na lata 1980-1985, silnik z zapłonem iskrowym o pojemności 1300 cm³.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20.
 
Cena wywoławcza: 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100).
 
Zamiatarkę  można oglądać w dni robocze w terminie od 13.02.2019 r. do 26.02.2019 r. od godziny 7.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem ZGK – Panem Mirosławem Plutą, tel. 607 448 913.
Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu. 
Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl


PROTOKÓŁ ze sprzedaży (102kB) plik

metryczka


Wytworzył: Mirosław Pluta (13 lutego 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 lutego 2019, 10:24:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (27 lutego 2019, 12:32:09)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 709