Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż pojazdu pożarniczego marki IFA

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: IFA,
Model pojazdu: W50 10.6t,
Wersja: W50L/TLF,
Nr rejestracyjny: GWT0108,
Rok produkcji: 1970,
Nr identyfikacyjny (VIN): 7006067,
Data pierwszej rejestracji w Polsce: 26.01.2000 r.,
Data ważności badania technicznego: 14.09.2018 r.
Dopuszczalna masa całkowita: 10850 kg,
Ładowność: 2500 kg,
Pojemność / moc silnika: 6560 cm3 / 92 kW (125 KM),
Wskazanie drogomierza: 19.393 km,
Okres eksploatacji pojazdu (15.05.1970 – 28.05.2018): 576 miesięcy
Opis rodzaju pojazdu: pożarniczy,
Rodzaj kabiny: krótka,
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym,
Układ cylindrów: rzędowy,
Kolor powłoki lakierowej kabiny: czerwony,
Liczba osi / Rodzaj napędu: 2 / 4x2,
Rozstaw osi: 3200 mm,
Ogumienie:
- przednie lewe: PNEUMANT 8.25 R20, zużycie 80%,
- przednie prawe: PNEUMANT 8.25, zużycie 80%,
- tylne LZ: SEMPERIT 8.25 R20, zużycie 80%,
- tylne LW: SEMPERIT 8.25 R20, zużycie 80%,
- tylne PZ: SEMPERIT 8.25 R20, zużycie 80%,
- tylne PW: SEMPERIT 8.25 R20, zużycie 80%,
 
Stan techniczny pojazdu:
SILNIK: Poziom oleju i płynu chłodzącego w granicach zalecanych przez producenta. Ślady wycieków oleju uszczelnieniami kadłuba.
PODWOZIE: Nadmierny luz w mechanizmie różnicowym, nadmierny luz w mechanizmie zmiany biegów.
KABINA KIEROWCY: Powłoka lakierowa z zarysowaniami, poszycie tapicerowane foteli wytarte.
 
Pojazd zabudowany jako pożarniczy: zbiornik na wodę o pojemności 2200 litrów, autopompa oraz działko sterowane z kabiny.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim  w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice – sala narad II piętro.
 
Cena wywoławcza auta: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)

Samochód można oglądać w terminie od 08.06.2018 r. do 19.06.2018 r., po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z prezesem OSP Glisno – Panem Izydorem Sobeckim, tel. 505 046 365 (dzwonić po godz. 15.00).

Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).

Wadium w kwocie 750 zł należy wpłacić na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice) z dopiskiem IFA - GLISNO, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19.06.2018 do godziny 10.00  wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedkładają dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl

Zdjęcia poglądowe (903kB) pdf

---------------------------------

PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia - brak chętnych (333kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (8 czerwca 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 czerwca 2018, 12:56:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (20 czerwca 2018, 09:29:58)
Zmieniono: Protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 933