Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż autobusu JELCZ-ZASADA o nr rejestracyjnym FSU A093

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: Jelcz-Zasada,
Model pojazdu: L090M,
Rodzaj pojazdu: autobus,
Nr rejestracyjny: FSU A093,
Rok produkcji: 2000,
Nr identyfikacyjny (VIN): SUSL1422VY0000567,
Data pierwszej rejestracji: 27.06.2000 r.,
Dopuszczalna masa całkowita: 12000 kg,
Pojemność / moc silnika: 4580 cm3 / 114kW (155KM),
Wskazanie drogomierza: 385808 km,
Rodzaj autobusu: szkolny 2 drzwiowy 45 osobowy,
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym,
Liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy,
Kolor powłoki lakierowej kabiny: pomarańczowy,
Liczba osi / Rodzaj napędu / Rodzaj skrzyni biegów: 2 / 4x2 / manualna,
Rozstaw osi: 5200 mm,
Ogumienie:
- przednie lewe: DUNLOP 255/70, R22.5, 140/137M, SP 160 TL (PRZÓD), zużycie 50%,
- przednie prawe: DUNLOP 255/70, R22.5, 140/137M, SP 160 TL (PRZÓD), zużycie 50%,
- tylne LZ: CONTINANTAL 255/70, R22.5, 140/137 M, HSR 1 TL (PRZÓD), zużycie 50%,
- tylne LW: CONTINANTAL 255/70, R22.5, 140/137 M, HSR 1 TL (PRZÓD), zużycie 50%,
- tylne PZ: CONTINANTAL 255/70, R22.5, 140/137 M, HSR 1 TL (PRZÓD), zużycie 50%,
- tylne PW: CONTINANTAL 255/70, R22.5, 140/137 M, HSR 1 TL (PRZÓD), zużycie 50%,
- zapasowe: CONTINANTAL 255/70, R22.5, 140/137 M, HSR 1 TL (PRZÓD), zużycie 50%.
 
Wyposażenie standardowe:
- ABS – system zapobiegający blokowaniu kół,
- Dach regulowany mechanicznie – 2 szt.
 
Stan techniczny pojazdu:
SILNIK: Poziom oleju i płynu chłodzącego w granicach zalecanych przez producenta.
PODWOZIE: Podzespoły kompletne. Nadmierny luz na wsporniku stabilizatora przedniego, wytarte podkładki resorów.
NADWOZIE: Powłoka lakierowa nadwozia zmatowiała z pojedynczymi zarysowaniami. Wgniecenia na poszyciu z lewej strony. Poszycie tapicerowane foteli wytarte i rozerwane. Liczne wykwity rdzy.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. o godzinie 10.15 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka 20.
 
Cena wywoławcza auta: 12.100,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto złotych)

Samochód można oglądać w dni robocze w terminie od 20.10.2017 r. do 07.11.2017 r. od godziny 7.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem ZGK – Panem Mirosławem Plutą, tel. 607 448 913.

Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w kwocie 1.210 zł należy wpłacić na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice) z dopiskiem JELCZ Nr 2, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 07.11.2017 do godziny 10.15 wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedkładają dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
 
Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 88 8369 0008 0050 0021 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl

--------------------------------------------

PROTOKÓŁ z przetargu (392kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Mirosław Pluta (20 października 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 października 2017, 09:57:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (10 listopada 2017, 08:15:45)
Zmieniono: Protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1009