Burmistrz Lubniewic ogłasza I przetarg ustny nieograniczony licytacyjny na sprzedaż samochodu terenowego Daihatsu Feroza

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: Daihatsu,
Model pojazdu: Feroza 1.6 MR’91,
Wersja: EL,
Rodzaj pojazdu: samochód terenowy,
Nr rejestracyjny: FSU 09811,
Rok produkcji: 1990,
Nr INFO-EKSPERT: 010-00190,
Nr identyfikacyjny (VIN): JDA00F30000017477,
Data pierwszej rejestracji: 02.10.1990 r.,
Data pierwszej rejestracji w Polsce: 13.01.2011 r.
Data ważności badania technicznego: 07.04.2016 r.,
Dopuszczalna masa całkowita: 1580 kg,
Konstrukcja: rama,
Oznaczenie silnika: HD-E,
Pojemność / moc silnika: 1589 cm3 / 70kW (95KM),
Wskazanie drogomierza: 93020 km,
Rodzaj nadwozia: z dachem twardym z tworzywa 2 drzwiowe, 4 osobowe,
Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk),
Liczba cylindrów / układ cylindrów / liczba zaworów: 4 / rzędowy / 16,
Kolor powłoki lakierowej kabiny: niebieski,
Rodzaj skrzyni biegów: manualna,
Rodzaj napędu: 4WD (4x4),
Ogumienie:
- przednie lewe: BF GOODRICH 205/75 R15, zużycie 100%,
- przednie prawe: BF GOODRICH 205/75 R15, zużycie 100%,
- tylne lewe: BF GOODRICH 205/75 R15, zużycie 100%,
- tylne prawe: BF GOODRICH 205/75 R15, zużycie 100%,
- zapasowe: TOYO 195 R15, zużycie 100%.
 
Wyposażenie standardowe:
- blokada mechanizmu różnicowego,
- Lusterka zewnętrzne regulowane z wnętrza pojazdu,
- obrotomierz,
- siedzenie tylne dzielone,
- wspomaganie układu kierowniczego,
- wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem,
- zagłówki foteli przednich
 
Wyposażenie dodatkowe:
- hak holowniczy,
- szyby przednie regulowane elektronicznie.
 
Stan techniczny pojazdu:
SILNIK: Poziom oleju i płynu chłodzącego w granicach zalecanych przez producenta. Silnik wraz z osprzętem kompletny. Rozruch silnika odbywa się bez utrudnień.
PODWOZIE: Podzespoły bez uszkodzeń mechanicznych, wad ani usterek stwierdzono. Mechanizmy podwozia kompletne. Układ napędowy kompletny. Opony zmurszałe i popękane.
NADWOZIE: Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami. Błotnik przedni lewy pogięty.
 
Uwagi:
Nie dokonano identyfikacji pola numerowego z uwagi na silne zabrudzenie ramy nośnej. Nie dokonano identyfikacji tabliczki znamionowej z uwagi na brak możliwości otwarcia pokrywy komory silnika.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice w sali narad na II piętrze.

 
Cena wywoławcza auta: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Samochód można oglądać w dni robocze w terminie od 24.03.2016 r. do 06.04.2016 r. od godziny 8.00 do 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 728911623).

Wysokość pierwszego postępowania ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium w kwocie 350 zł należy wpłacić na konto bankowe nr: 19 8369 0008 0050 0018 2000 0040 (Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice), w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 07.04.2016 do godziny 10.00  wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie.

Wadium wpłacone przez nabywcę, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia,  a w razie uchylenia się od zawarcia umowy ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym osobom, które uczestniczyły w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości natomiast komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze przedkładają dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny ważny 3 miesiące wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorący udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w wersji oryginalnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę, która go udzieliła). Małżonkowie posiadający wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie ruchomości).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.

Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia, po zapłaceniu przez nabywcę wygrywającego przetarg ceny ustalonej w drodze przetargu  (pomniejszonej o wpłatę wadium). Należność o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto bankowe nr: 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim O/Lubniewice.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubniewice.pl

------------------------------------------------------

Komisja przetargowa informuje, że z powodu braku chętnych,
przetarg nie doszedł do skutku.

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (23 marca 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 marca 2016, 14:11:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (7 kwietnia 2016, 12:47:11)
Zmieniono: Przetarg nie doszedł do skutku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1110