Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji które odbędzie się dnia 6 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubniewicach


Porządek obrad:
  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Informacja na temat przygotowania Gminy do sezonu turystycznego.
  3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.
  4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubniewicach za 2023 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Sulęcińskiej w miejscowości Lubniewice.
  9. Sprawy różne. 
  10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
     /-/ Przemysław Matczak

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 maja 2024)
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 maja 2024, 09:52:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200