Zarządzenie nr 7/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 7/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2014


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 885 ze zm.), oraz § 11 ust. 2. pkt.1,3 Uchwały  Nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w  Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie  uchwały budżetowej Gminy  Lubniewice  na 2014 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 12.883.053,54 zł, w tym:
1) wydatki bieżące- 10.937.375,38 zł
2) wydatki majątkowe – 1.945.678,16 zł
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              


Załącznik nr 1 do zarządzenia (22kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (13 stycznia 2015, 08:54:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 914