Zarządzenie nr 207/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 19 listopada 2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 207/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 listopada 2014


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1,3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 2013, poz. 885 z późn. zm.), oraz §11 ust.2 pkt. 1,3 Uchwały Nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2014 r., zarządzam co następuje:

§1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 3.219,12 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.219,12zł

§2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 3.219,12 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.219,12 zł,

§3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.561.467,52zł, w tym:
1) dochody bieżące – 11.861.497,52zł
2) dochody majątkowe – 1.699.970zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.394.625,77zł, w tym:
1) Wydatki bieżące 11.431.847,61 zł,
2) Wydatki majątkowe – 2.962.778,16 zł

§4. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (553kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (931kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 grudnia 2014, 15:14:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 928