Zarządzenie nr 204/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 29 października 2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Zarządzenie nr 204/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 października 2014


w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 257 pkt 1,3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 2013, poz. 885 z późn.zm.), oraz §11 ust.2 pkt. 1,3 Uchwały Nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2014 r., zarządzam co następuje:

§1.
Zmniejsz się łączną kwotę planowanych dochodów o 75,00zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 75,00 zł,

§2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 75,00 zł, jak w załączniku na 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 75,00zł,

§3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.567.731,20zł w tym:
1) dochody bieżące – 11.835.873,20zł,
2) dochody majątkowe – 1.731.858,00zł
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.400.889,45 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące – 11.426.198,29 zł,
2) Wydatki majątkowe – 2.974.691,16 zł,

§4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (302kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (874kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 grudnia 2014, 15:11:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 938