Zarządzenie nr 137/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 137/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz §11 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2013 r., zarządzam co następuje:

§1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 12.268.963,11 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 10.844.790,29 zł
- wydatki majątkowe – 1 424.172,82 zł

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (1071kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 grudnia 2014, 14:14:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 845