Zarządzenie nr 123/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 13 września 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 123/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 13 września 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz §11 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2013 r., zarządzam co następuje:

§1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (788kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 grudnia 2014, 14:12:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 906