Zarządzenie nr 208/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 28 listopada 2014w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 208/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, art. 222 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)  oraz § 11 ust.2 pkt 1 Uchwały  Nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2014 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 2.006,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
      - zmniejsza się  dochody bieżące  o kwotę 2.006,00 zł,
 
§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.006,00zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
        - zmniejsza się wydatki bieżące  o kwotę 2.006,00zł,
      
§ 3.
1 .Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.559.461,52 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 11.859.491,52 zł,
2) dochody majątkowe - 1.699.970,00zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości  14.392.619,77 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 11.429.841,61 zł,
2) wydatki majątkowe- 2.962.778,16 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków  bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego   zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.           


Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) excel

Załącznik nr 2 do zarządzenia (11kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (16 grudnia 2014, 13:21:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 871