Zarządzenie nr 209/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 28 listopada 2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 209/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 31.466,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
      - zwiększa się  dochody bieżące  o kwotę 31.466,00 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 31.466,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
        - zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę 31.466,00 zł,
      
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.590.927,52 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 11.890.957,52 zł,
2) dochody majątkowe - 1.699.970,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.424.085,77 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 11.461.307,61 zł,
2) wydatki majątkowe- 2.962.778,16 zł
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.           

Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) excel

Załącznik nr 2 do zarządzenia (8kB) excel

  

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (16 grudnia 2014, 13:10:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 925