Zarządzenie nr 2/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 3 grudnia 2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 2/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 3 grudnia 2014


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013. poz. 885 ze zm.), oraz § 11 ust. 2. pkt.1 Uchwały  Nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w  Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie  uchwały budżetowej Gminy  Lubniewice  na 2014 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia (8kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (16 grudnia 2014, 13:06:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 833