Zarządzenie nr 1/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 1 grudnia 2014w sprawie przekazania w gospodarowanie części działki zabudowanej oznaczonej nr ewid. 633 zlokalizowanej w Lubniewicach przy ul. Harcerskiej 21 wchodzącej w skład nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Zarządzenie nr 1/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie przekazania w gospodarowanie części działki zabudowanej oznaczonej nr ewid. 633 zlokalizowanej w Lubniewicach przy ul. Harcerskiej 21 wchodzącej w skład nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz §6 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach wprowadzonego Uchwałą nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010 roku
 
zarządzam co następuje:

§1.
Przekazać w gospodarowanie w zakresie czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu, z dniem 1 grudnia 2014 roku Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach część działki zabudowanej oznaczonej nr ewid. 633 zlokalizowanej w Lubniewicach przy ul. Harcerskiej 21 wraz z budynkiem, który jest przeznaczony na działalność leczniczą zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (468kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (4 grudnia 2014, 07:58:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 958