Zarządzenie nr 139/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 139/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 1, 3 Uchwały Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2013r., zarządzam co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 listopada 2014, 09:48:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 958