Zarządzenie nr 127/2013Burmistrza Lubniewicz dnia 30 września 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 127/2013
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 września 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. nr 2013, poz. 885 z późn.zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 800,00zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
      - zwiększa się  dochody bieżące  o kwotę 800,00 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 800,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
        - zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę 800,00 zł,
       
§ 3 .
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              


Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) excel

Załącznik nr 2 do zarządzenia (6kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 listopada 2014, 09:43:23)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (27 listopada 2014, 09:46:24)
Zmieniono: poprawka roku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 948