Zarządzenie nr 206/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 7 listopada 2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 206/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 listopada 2014


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 3,art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), oraz § 11 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013 r.,  zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.380,00 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.380,00 zł
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              


Załącznik nr 1 do zarządzenia (9kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 listopada 2014, 10:54:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 950