Zarządzenie nr 201/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 13 października 2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 201/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 13 października 2014


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)  oraz § 11 ust.2 pkt 1,3 Uchwały  Nr XXXIX/278/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2014 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 68.225,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
      - zwiększa się  dochody bieżące  o kwotę 68.225,00 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 68.225,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
        - zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę 43.225,00 zł,
        - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł,
      
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.426.880,40 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 11.695.022,40 zł,
2) dochody majątkowe - 1.731.858,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.260.038,65 zł, w tym:
1)  wydatki bieżące – 11.285.347,49 zł,
2) wydatki majątkowe- 2.974.691,16 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków  bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego   zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              


Załącznik nr 1 do zarządzenia (7kB) excel

Załącznik nr 2 do zarządzenia (19kB) excel
 

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 listopada 2014, 10:52:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 943