Zarządzenie nr 203/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 21 października 2014w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 203/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 21 października 2014


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 140.925,80 zł, jak w załączniku  nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
      - zwiększa się  dochody bieżące  o kwotę 140.925,80 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 140.925,80 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
        - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 140.925,80 zł,

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.567.806,20 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 11.835.948,20 zł,
2) dochody majątkowe - 1.731.858,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.400.964,45 zł, w tym:
1)  wydatki bieżące – 11.426.273,29 zł,
2) wydatki majątkowe- 2.974.691,16 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków  bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego   zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Załącznik nr 1 do zarządzenia (10kB) excel

Załącznik nr 2 do zarządzenia (12kB) excel
           

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 listopada 2014, 10:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 984