Zarządzenie nr 200/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 10 października 2014w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Lubniewice.

Zarządzenie nr 200/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 października 2014


w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy   (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam,  co następuje:
 
§ 1.
Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin,rad powiatów,sejmików województw oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.  wyznaczam:
1. Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II Nr 51,
2. Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Lubniewicach, Osiedle Świerczów Nr 38 - świetlica,
3. Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3  z siedzibą w Jarnatowie,  Świetlica Wiejska  Nr 39A,
4. Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4  z siedzibą w Gliśnie,  Nr 23 - Świetlica.
                               
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 listopada 2014, 09:49:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 971