Zarządzenie nr 197/2014Burmistrza Lubniewicz dnia 1 października 2014w sprawie sprzedaży instalacji oświetlenia ulic stanowiących własność Gminy Lubniewice

Zarządzenie nr 197/2014
Burmistrza Lubniewic
z dnia 1 października 2014


w sprawie sprzedaży instalacji oświetlenia ulic stanowiących własność Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządza co następuje. 
 
§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze negocjacji instalację oświetlenia ulic, stanowiących własność Gminy Lubniewice, usytuowanych w miejscowościach Lubniewice, Rogi oraz Osiedle Świerczów.
2. Regulamin przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Lubniewice stanowi Zarządzenie Burmistrza Lubniewic Nr 186/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
3. Komisja przetargowa do przeprowadzenia przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice stanowi Zarządzenie Burmistrza Lubniewic Nr 187/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 listopada 2014, 09:15:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 983