Zarządzenie nr 16/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 27 kwietnia 2011w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 16/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 27 kwietnia 2011


w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zadanie:
 
dzierżawa lokalu użytkowego położonego w Lubniewicach na działce nr 5284/3 oraz części działek 272/29 i 1 stanowiących plażę miejską i kąpielisko
w następującym składzie:
 
Przewodniczący – Edyta Suszek-Kluszczyk
Członek – Janina Wilczyńska
Członek – Waldemar Gatzka
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (11 stycznia 2012, 10:54:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1586