Zarządzenie nr 34/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 7 września 2011w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

Zarządzenie nr 34/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 września 2011


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) zarządzam, co następuje:  
       
§1
Ustala się następujący wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej, zarządzonych na dzień 09 października 2011r .  na obszarze gminy Lubniewice:
Miejscowość Lubniewice
- słupy ogłoszeniowe: Osiedle Suszyce, Osiedle Słowiańskie,
- słupy ogłoszeniowe: ulice Plac Wolności, Gorzowska, Świerczewskiego
Miejscowość Glisno
- tablice ogłoszeń
Miejscowość Jarnatów
- tablica ogłoszeń
Miejscowość Rogi
- tablica ogłoszeń

§ 2
Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz na stronie internetowej Urzedu Miejskiego  w Lubniewicach i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 stycznia 2012, 19:23:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2177