Zarządzenie nr 33/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 7 września 2011w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie nr 33/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 września 2011


w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się co następuje:  

§1
Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w LUBNIEWICACH ul. Jana Pawła II nr 51.        
                                                                      
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 stycznia 2012, 19:19:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1807