Zarządzenie nr 35/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 7 września 2011w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 35/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 września 2011


w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936) zarządzam co następuje:
 
 
§1
Upoważniam do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku następujących pracowników Urzędu Miejskiego w Lubniewicach:
1. Artura Fituch
2. Stanisławę Żuk
3. Annę Nawrot
 
 
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 stycznia 2012, 19:15:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2209