Zarządzenie nr 6/2010Burmistrza Lubniewicz dnia 30 grudnia 2010w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 6/2010
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie  art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157 poz. 1240 z 2009) oraz § 11 ust. 2 lit a i c uchwały Nr XXV/204/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 grudnia 2009 r. – Uchwała budżetowa Gminy Lubniewice na 2010 r. zarządza się co następuje:


§ 1
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 85.318 zł w tym:
1)Wydatki bieżące o kwotę 80.318  zł,
2/Wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2 
Zmniejsza  się łączną kwotę planowanych wydatków o 85.318 zł w tym:
1)Wydatki bieżące o kwotę 57.318 zł,
2) Wydatki majątkowe o kwotę 28.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (36kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 grudnia 2011, 15:52:16)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (27 grudnia 2011, 15:54:56)
Zmieniono: Modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1933